เกี่ยวกับเราค่าบริการและเวลาทำการเรียนว่ายน้ำ

เรียนว่ายน้ำ

8 ชั่วโมงต่อหลักสูตร
เรียนเดี่ยว 4,000 บาท
เรียน 2 คน 7,000 บาท

หมายเหตุ:

  • รับสมัครผู้เรียนที่มีอายุ 4 ปีขึ้นไป
  • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาทิ้งข้อความและเบอร์ติดต่อกลับด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ Email
  • Mob: 085-555-1636
  • **สามารถลาเรียนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง / คอร์ส** กรุณาแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชม.ค่ะ
© Copyright 2016 / Getfit Swim Centre all rights reserved.